Dancing in the dark


I never thought that I can be so insecure

I never thought that I need to fall to grow and we won' t

We' ve been born from ligth and sent to eart to grow

We could go to sun and be the glow but it wouldn' t show us in the whole sunny globe

When there' s a time to light

So I' m just dancing in the dark and I never give it up

It' s my time to try my time to learn, hear what never heard before

And so all we do is dance and breathing all our life and just than we just gonna stare to heaven, we' re just fine.

Dance and realize it' s our old friend, pretending that he is the end.

It' s the dark.

So I' m just dancing in the dark and I never give it up

So I can never fell apart, cause it' the highest art to be the light.

When there's a time to light, and I now it's gonna be alright.Tancovanie v Tme


Nikdy som si nemyslel, že si môžem byť taký neistý

Nikdy som si nemyslel, že musím padnúť, aby som mohol rásť, a my to neurobíme

Narodili sme sa zo svetla a poslali sme na zem, aby sme rástli

Mohli by sme ísť na slnko a byť žiarou, ale neukázalo by nás/nevynikli by sme  v žiare slnka.

A tak keď je načase svietiť

Tak len tancujem v tme a nikdy to nevzdám

Nastal čas, aby som skúšal, učil sa, počul to, čo som nikdy predtým nepočul

A tak všetko, čo robím je ,že tancujem a vdychujem celý život, a potom  sa budeme len pozerať do neba, a sme v pohode.

Tancujme a uvedomme si, že je to náš starý priateľ, predstierajúc, že ​​on je koniec.

Je to tma.

Takže len tancujem v tme a nikdy to nevzdám

Takže sa nikdy nemôžem rozpadnúť, pretože to je to najvyššie umenie  - byť svetlom.

Keď je čas svietiť, viem že všetko  bude v poriadku

 
Vytvorte si webové stránky zdarma!