Úvod Do Hudobného Sveta

Ahoj priatelia pozývam Vás na online seminár o hudobnom svete. 

Tento seminár je určený pre všetky vekové kategórie. 

Na úvodnom seminári si preberieme prvú tému - Notová osnova, Husľový a Basový kľúč a Vlastnosti tónu. Následne sa môžete pridať na ďalšie semináre kde budeme riešiť vždy v piatok v čase od 18:00 - 19:00 nasledujúce témy.

1. Notová osnova, Husľový a Basový kľúč, Vlastnosti tónu
2. Hudobná abeceda, Nota a jej časti + Praktické cvičenie + Opakovanie
3. Noty podľa dĺžky : Celá, Polová, Štvrťová + Praktické cvičenie + Opakovanie
4. Noty podľa dĺžky : Osminová , Šestnástinová + Praktické cvičenie + Opakovanie
5. Bodka za notou + Praktické cvičenie + Opakovanie
6. Takt a Triola + Praktické cvičenie + Opakovanie
7. Pomlčky : Celá, Polová, Osminová + Praktické cvičenie + Opakovanie
8. Pomlčky : Osminová , Šestnástinová + Praktické cvičenie + Opakovanie
9. Základné dynamické znamienka + Praktické cvičenie + Opakovanie
10. Veľké opakovanie časť 1. (Témy 1 až 5 )+ Praktické cvičenie + Opakovanie
11. Veľké opakovanie časť 2. (Témy 6 až 9 )+ Praktické cvičenie + Opakovanie

Celým seminárom Vás bude sprevádzať moja učebnica - Hudobný šlabikár 1 ktorý si môžete vopred zakúpiť v cene 7 Eur.

Cena za celý kurz (11 hodín) je 60 eur.


Prihlásiť sa môžete na emaily : sarkanydaniell@gmail.com alebo cez 

Whatsapp na tel. čísle 0917 66 13 94

Teším sa na spoločné stretnutia Daniel Sárkány

Vytvorte si webové stránky zdarma!